تبلیغات
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد - اولین جلسه بازدید از خودروهای سرویس مدارس انجام شد. روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 9 صبح بازدید صورت میگیرد.

كد ساعت و تاريخ

اسلاید شو

*** خبرها و مقالات ***

اولین جلسه بازدید از خودروهای سرویس مدارس انجام شد. روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 9 صبح بازدید صورت میگیرد.

تاریخ:پنجشنبه 15 شهریور 1397- 12:16 ب.ظ

 

بمنظور تاییدیه های قانونی و کنترل مدارک رانندگان و خودروهای سرویس مدارس اولین جلسه بازدید پلیس راهور در محل سازمان تاکسیرانی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد و بنا بر هماهنگی های بعمل آمده کنترل و بازدید از مدارک شخصی و خودروهای رانندگان سرویس مدارس روز چهارشنبه 14 شهریور ماه در محل پارکینگ سازمان برگزار شد.
با پیش بینی های بعمل آمده روزهای یکشنبه و چهارشنبه راس ساعت 9 صبح بازدید از خودروهای سرویس مدارس توسط عوامل نیروی پلیس راهور شهر ملارد صورت میگیرد.
لذا آندسته از رانندگان که فرم مجوز ترددشان آماده تایید راهور است میبایست راس ساعت مقرر در روزهای فوق به سازمان مراجعه نمایند.
***
***
***
***
***
***
***
***