تبلیغات
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد - آگهی مزایده جایگاه CNG

كد ساعت و تاريخ

اسلاید شو

*** خبرها و مقالات ***

آگهی مزایده جایگاه CNG

تاریخ:سه شنبه 28 فروردین 1397- 12:50 ب.ظ

سازمان تاكسیرانی شهرداری ملارد در نظر دارد جایگاه CNG سازمان را از طریق برگزاری مزایده عمومی جهت بهره برداری به بخش خصوصی واجد شرایط به صورت اجاره ماهیانه واگذار نماید.

سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانی شهرداری ملارد در نظر دارد به استناد بند 12 از پنجاه و نهمین مصوبه شورای محترم سازمان جایگاه CNG سازمان واقع در ملارد بلوار رسول اكرم (ص) روبروی بخشداری مركزی ملارد را از طریق برگزاری مزایده عمومی جهت بهره برداری به بخش خصوصی واجد شرایط به صورت اجاره ماهیانه واگذار نماید.

1- قیمت پایه به صورت اجاره ماهیانه پرداخت مبلغ 165/000/000 ریال به حروف یكصد و شصت و پنج میلیون ریال می باشد.

2- دارا بودن مجوز و تائیدیه شركت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (شركتهای مجاز بهره برداری) جهت بهره برداری از جایگاه CNG.

3- سپرده شركت در مزایده به مبلغ 198/000/000 ریال به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانكی.

4 - مدت اجاره دو سال از انعقاد قرارداد می باشد.

5- كلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند با ارائه معرفی نامه معتبر و تصویر مجوز جهت دریافت اسناد مزایده وكسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 97/01/28 لغایت 97/02/03 از ساعت 9 لغایت 13 به واحد امور مالی سازمان مراجعه، و از تاریخ 97/02/01 لغایت ساعت 13 مورخ 97/02/11 پیشنهادهای خود را تحویل سازمان نمایند.

آدرس : ملارد / فاز 3 مارلیک / خیابان چناران/جنب اداره گاز / سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد

تلفن : 16-15 85 11 65 - 021

*****