تبلیغات
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد - انتخابات تعیین مسئول و شورای خطی خیابان معلم برگزار شد.

كد ساعت و تاريخ

اسلاید شو

*** خبرها و مقالات ***

انتخابات تعیین مسئول و شورای خطی خیابان معلم برگزار شد.

تاریخ:دوشنبه 14 اسفند 1396- 11:08 ق.ظ

بمنظور معرفی مسئول خط و اعضای شورای خط مسیر تاکسیرانی خیابان معلم انتخابات مربوطه با حضور تاکسیداران این مسیر در محل سازمان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد انتخابات تعیین مسئول و شورای خطی خیابان معلم در روز یکشنبه 13 اسفند ماه سال جاری در محل سازمان برگزار شد.
در این انتخابات که با حضور اکثریت تاکسیداران فعال در این مسیر تاکسیرانی برگزار شد در نهایت آقای اکبری جورابی بعنوان مسئول خط و آقایان علی چوبدار و رضا حسین محمدی بعنوان شورای خط برگزیده شدند.
یکی از سیاستهای مهم سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد انتخاب مسئولین خطوط و شوراهای خطوط توسط تاکسیدارن در انتخاباتی آزاد است که نمایندگان برگزیده خطوط مختلف در بسیاری از مشکلات و مسائل مانند پل ارتباطی میان سازمان و تاکسیداران عمل نموده و در جهت گشایش امورات یاری رسان سازمان هستند.
***
***