تبلیغات
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد - برگزاری جلسه انتخابات تعیین مسئول خط و شورای خط مسیر تاکسیرانی سه راهی مارلیک - کانال فردیس

كد ساعت و تاريخ

اسلاید شو

*** خبرها و مقالات ***

برگزاری جلسه انتخابات تعیین مسئول خط و شورای خط مسیر تاکسیرانی سه راهی مارلیک - کانال فردیس

تاریخ:چهارشنبه 29 دی 1395- 12:00 ب.ظ

جلسه انتخابات تعیین مسئول و شواری خط مسیر تاکسیرانی سه راهی مارلیک - کانال فردیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد یکی از سیاستهای مهم و اساسی سازمان برگزیدن نمایندگان تاکسیداران در خطوط مختلف تاکسیرانی با اتخاب خود تاکسیداران است تا پل ارتباطی میان تاکسیداران و سازمان باشند.
در همین راستا انتخابات تعیین مسئول و شورای خط مسیر تاکسیرانی سه راهی مارلیک - کانال فردیس در روز دوشنبه مورخ 27 دی ماه سال جاری و از ساعت 19 الی 22 در محل سازمان برگزار شد.
در این انتخابات که تعداد 3 نفر جهت مسئول خطی و تعداد 5 نفر جهت شورای خطی داوطلب شده بودند پس از پایان رای گیری و شمارش آراء ، آقای عزت اله محمدی بعنوان مسئول خط و آقایان جواد باقری و مسلم جمشیدی نژاد بعنوان اعضای شورای خط انتخاب شدند.
***
***
***
***
***
***
***